Aktuality

Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 schválena vládou

Z kampaně Vím proč volím On tour 2014 projektu Kecejme do toho (ČRDM, foto David Urban)

Na jednání vlády v pondělí 12. května 2014 byla schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020. Koncepce je komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladých lidí. Je také součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je důležitým koncepčním východiskem pro přípravu projektů do Operačního programu MŠMT Věda, výzkum a vzdělávání. Na její podobě se podílela i Česká rada dětí a mládeže, přesněji dobrovolníci, nominovaní z jejích členských spolků.

Více informací a koncepci k nahlédnutí naleznete v článku na ADAM.cz.

Foto: David Urban (z kampaně Vím proč volím On tour 2014 projektu ČRDM Kecejme do toho)

Napsal: Marek Krajči