Aktuality

Představenstvo ČRDM k výši členských příspěvků

Vážení a milí přátelé,


i touto cestou Vás informujeme o rozhodnutí představenstva ČRDM ohledně výše členských příspěvků na rok 2005:


Představenstvo ČRDM se na svém jednání 22. 10. shodlo, že průběh jednání o zvýšení členských příspěvků ze 3 Kč/osobu na 3,50 Kč/osobu na valném shromáždění ukázal, že Představenstvo podcenilo přípravu tohoto návrhu, zejména s ohledem na včasnost projednání návrhu v členských sdruženích. Tomu odpovídalo i hlasování o této věci (29:28).
Za této situace se představenstvo rozhodlo pro tento postup:
– provést zálohově výběr členských příspěvků na rok 2005 pouze ve výši 3 Kč/osobu,
– projednat návrh na zvýšení v členských sdruženích znovu, a to s dostatečným časovým předstihem
– a celou záležitost definitivně dořešit na jarním valném shromáždění.


Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

Napsal: admin