Aktuality

Překroč (své) hranice! – nazkusenou.ahoj.info

foto_nazkusenou_1_461720

Na zkušenou do NěmeckaČesko-německé fórum mládeže pořádá ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Českou radou dětí a mládeže řadu informačních setkání o možnostech spolupráce se zahraničím, zejména s Německem.

Hlavní cílovou skupinou jsou pracovníci s mládeží, ať již na dobrovolné a neplacené bázi nebo profesionální pracovníci (občanských sdružení, středisek volného času atd.). Snahou je nekontaktovat jen a pouze jednotlivá sdružení a pracovat s jednotlivými oddíly nebo skupinami, ale spíše využívat existujících sítí a pravidelných setkání pracovníků s mládeží, případně akcí či seminářů.

Ideální pro návštěvu a případnou diskusi jsou např.:

 • setkání členských sdružení krajských rad dětí a mládeže,
 • setkání krajských či okrasních článků celorepublikových či regionálních sdružení,
 • regionální VVZ,
 • setkání přípravných štábů Bambiriády,
 • akce regionálních zástupců ČNA Mládež,
 • školení pracovníků s mládeží,
 • besedy připravované Informačními centry mládeže,
 • a jiné.

Na zkušenou – ilustrační fotoCílem projektu je motivovat občanská sdružení v ČR k tomu, aby se odvážila „překročit (své) hranice” a navázat kontakty se zahraničními kolegy.

Setkání budou vedena spíše neformálním způsobem v rámci rozhovoru se zástupci či členy sdružení.

Vyškolení referenti podají informace například o:

 1. možnostech zprostředkování partnerské organizace v zahraničí,
 2. možnostech zprostředkování německého jazyka,
 3. dobrovolnictví v zahraničí,
 4. možnostech financování spolupráce,
 5. přínosech spolupráce se zahraničím,
 6. dalších nabídkách zúčastněných institucích (Tandem, Česko-německé fórum mládeže, ČRDM).

Na zkušenou – ilustrační fotoCelá akce je nabízena bezplatně.

Další informace o projektu lze nalézt na adrese nazkusenou.ahoj.info

V případě zájmu neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese nazkusenou@ahoj.info nebo telefonicky pod 377 634 757 (Petr Vaněk, odborný pracovník Tandemu pro mimoškolní činnost).

Na zkušenou – ilustrační fotoProjekt se koná v rámci kampaně mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „All Different – All Equal”. Cílem Kampaně je motivovat mladé lidi aktivně se účastnit budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném respektu a porozumění.

Členy Česko-německého fóra mládeže (www.forummladeze.ahoj.info) je 40 mladých Čechů a Němců, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Spojuje nás zájem o sousední zemi a osobní zkušenosti získané mj. činností v mládežnických organizacích s mezinárodními aktivitami. Fórum mládeže bylo založeno v roce 2001 jako projekt Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra.


Stáhněte si plakát akce „Na zkušenou do Německa” (PDF, 1,34 MB)

Napsal: admin