Aktuality

Statistika úrazů za rok 2022

Youthwiki – Úrazy 2022 (ilustrační foto Canva)

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2023 byla provedena statistika úrazů za rok 2022. Jedná se o údaje 47 organizací. Dohromady bylo získáno 451 odpovědí z šetření. Celkem bylo zraněným vyplaceno 1 488 235 Kč, průměrná částka byla cca 3 330 Kč.

Kdy k úrazům dochází

V průběhu posledních pěti let úrazů výrazně ubylo. V roce 2020 a 2021 tomu bylo z důvodů protipandemických opatření. Nízká míra hlášených úrazů se však drží i v roce 2022, kdy již nebyla činnost organizací omezena. Snížení úrazovosti se týká jak běžné pravidelné činnosti během roku, tak i táborů. Přesto zůstávají prázdninové měsíce nejvíce úrazovými. Červenec je zároveň měsícem, kdy se koná největší množství táborů.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 1

Hodnoty v celých číslech

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 2

Hodnoty v %

Kde k úrazům dochází

K úrazům nejčastěji dochází na táborech, jedná se o celou polovinu úrazů. Ve stejné míře dojde ke zranění při pravidelné činnosti (typicky v oddílech) nebo při jiných akcích, jako jsou například výpravy. V tomto ohledu došlo oproti loňským ročníkům k výraznějším změnám. Narostlo procento úrazů na táborech a přibylo zranění při pravidelné činnosti oddílů. Naopak méně úrazů se aktuálně stane při jiných akcích, tedy víkendovkách a výpravách.

Více než polovina úrazů se přihodí při pobytu ve volné přírodě, další třetina na sportovištích. Ke zbylým úrazům dojde v objektech a jinde.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 3

Hodnoty v %

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 4

Hodnoty v %

Aktivity při úrazech

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 5

Hodnoty v %

Mezi hlavní činnosti, při kterých dochází k úrazu, náleží hra či závod, a to především během letních táborových aktivit. K úrazům při sportu dochází naopak spíš během pravidelné spolkové činnosti. Nejčastěji jde o úrazy zapříčiněné pádem. Další kategorii tvoří úrazy při podpůrné činnosti. Jde o zranění způsobená během vaření (například opaření) nebo při práci se dřevem, běžně štípání dřeva. Mezi zbylé činnosti patří noční táborové aktivity, horolezectví, koupání, nebo cestování. Těchto úrazů je však minimum. V tomto ohledu došlo od předchozího zkoumaného období ke změnám. Ubylo úrazů při hrách a sportu, naopak přibylo zranění způsobených při podpůrné nebo jiné činnosti. Jde často také o náhodné úrazy, nezapříčiněné žádnou konkrétní aktivitou – například zakopnutí při vylézání ze stanu.

U dětí dochází i k ojedinělým úrazům, jako je kopnutí do betonové zdi, zakopnutí o vlastní nohu, popálení se o komín nebo úder měkčeným mečem do zubu. Jedna účastnice tábora také dostala hůlkou do nosu.

Typy úrazů a léčba

Mezi nejčastější zranění se řadí zlomeniny, jde o necelou třetinu (30 %) všech úrazů. Další zranění jsou podvrtnutí, která činí cca pětinu (22 %). 10–12 % úrazů jsou pohmoždění, rány, nebo nalomení. Dalších úrazů je už méně, jedná se o popáleniny, poranění šlach nebo ulomené zuby. Popáleniny nejsou způsobeny při aktivitách hasičských oddílů, ale při podpůrných aktivitách, jako je vaření.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 6

Hodnoty v %

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 7

Hodnoty v %

Průměrný počet dnů léčby je 27. Lehčí úrazy, které jsou vyléčeny do dvou týdnů, jsou zastoupeny zhruba ve stejné míře jako zranění s dobou léčení do jednoho měsíce i do čtvrt roku. Pouze 1 % vzniklých úrazů bylo léčeno déle než čtvrt roku.

Sociodemografické údaje

Úrazy se nejčastěji týkají dětí, zhruba třetina (31 %) zranění se ale přihodí dospělým. Je však nutné brát v úvahu, že dospělých je na těchto akcích menší počet. Oproti předešlým rokům však úrazů dospělých přibylo, a to více než dvojnásobně. V období let 2018–2021 činilo procento úrazů dospělých 14, v roce 2022 je to 31. Věkově se úrazy nejčastěji týkají teenagerů – dětí od 12 do 15 let.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 8

Hodnoty v %

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 9

Hodnoty v %

Úrazy postihují v podobné míře muže i ženy. O něco více nehod se přihodilo mužům.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 10

Hodnoty v %

logo-youthwikiÚdaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu Youthwiki najdete další informace k neformálnímu vzdělávání a činnosti organizací mládeže.

Napsal: Marek Krajči