Aktuality

Zákon o Statusu veřejné prospěšnosti znovu projednal Ústavně právní výbor – stále bojujeme

Na jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (foto Aleš Sedláček)

Ve středu 31. 5. 2017 v odpoledních hodinách byl zákon o statusu veřejné prospěšnosti (VP) projednán garančním, Ústavně právním výborem (ÚPV) a putuje do třetího, závěrečného čtení, resp. hlasování v Poslanecké sněmovně.

Legislativní proces můžete sledovat ZDE. Jediné, o čem se ve výboru hlasovalo, byl pozměňovací návrh (PN), který předložil předseda výboru poslanec Jeroným Tejc. Tento PN schválil již ÚPV na svém předchozím zasedání a své většinové přesvědčení stvrdil i na tomto jednání. Ministerstvo spravedlnosti, zastoupené ministrem Robertem Pelikánem, se odvolalo na své vystoupení při projednávání zákona ve druhém čtení.

Ministr řekl, že pouze plnil zadaný úkol a – pokud tedy existuje vůle se vypořádat s paragrafy 147 NOZ a dále způsobem, jaký navrhuje poslanec Tejc, přičemž se zdá, že tato záležitost se těší podpoře napříč politickým spektrem – nemá s tím prý ministr problém.

Ilustrační snímek ze sněmovní chodby (foto Aleš Sedláček)Výše uvedený PN akceptuje četné připomínky nestátních neziskových organizací (NNO), že zákon je v této podobě zbytečný, nejasný, ohrožující. PN zachovává definici veřejné prospěšnosti v §146 v Občanském zákoníku (NOZ), ale odstraňuje povinnost vytvořit návazný zákon, který by upravil zápisy a nakládání s tzv. Statusem veřejné prospěšnosti (§147 až §150). Dále se PN vypořádává s výskyty Statusu VP v již platné legislativě.

Výše uvedené řešení je jedno z možných, které podporovala i ČRDM a další zapojené neziskovky. Jiným by pak bylo stažení předlohy z projednávání – to ale ministr Pelikán odmítl s tím, že by se tak nevypořádal s úkolem, který mu byl vládou svěřen. Stažení předlohy by nevyhovovalo ale i některým politickým stranám, které mají tzv. Instituty politických stran. Ty mají nárok na dotaci od státu pouze tehdy, když budou mít zapsaný status VP. Tak praví zákon o sdružování v politických stranách a hnutích. PN poslance Tejce se vypořádává i s tímto „problémem“.

Napsal: Aleš Sedláček, předseda ČRDM