Dokumenty

Návrh na změnu stanov ČRDM

čl. 13 Přechodná ustanovení

Prodloužení platnosti přechodných ustanovení o věkovém limitu

Čl. 13 (1) a (2) dosud zní:

  1. Do konce roku 2001 se neuplatní ustanovení čl. 5 odst. (1b) o věkovém limitu členů VS pro ty členy VS, kteří jsou v této funkci k 10. 6. 2000.
  2. Do konce roku 2002 se neuplatní ustanovení čl. 6 odst. (2a) o věkovém limitu členů představenstva pro ty členy představenstva, kteří jsou v této funkci k 10. 6. 2000.

Čl. 5 odst. (1b) stanovuje:

Členové VS musí být mladší 35 let v den konání VS s tím, že členská sdružení podle možností delegují zástupce mladší 26 let.

Čl. 6 odst. (2a) stanovuje:

Všechny osoby vykonávající funkci v představenstvu musí být mladší 35 let.

Návrh:

  1. Do konce roku 2003 se neuplatní ustanovení čl. 5 odst. (1b) o věkovém limitu členů VS pro ty členy VS, kteří jsou v této funkci k 29. 11. 2001.
  2. Do konce roku 2003 se neuplatní ustanovení čl. 6 odst. (2a) o věkovém limitu členů představenstva pro ty členy představenstva, kteří jsou v této funkci k 29. 11. 2001.

Současně platná verze Stanov ČRDM

Napsal: admin