Aktuality

PES je rozhodující a můžeme podle něj plánovat naší činnost

Návrh bez názvu (24)

Předseda ČRDM Aleš Sedláček se obrátil na hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou s dotazem na průběh rozvolňování epidemiologických opatření. Jádrem dotazu bylo, zda je pro organizace pracující s dětmi mládeží rozhodující PES – Protiepidemický systém ČR – a jeho příslušné stupně, nebo i probíhající účinná vládní usnesení, která mohou v daný okamžik být v rozporu se PSEM.  Odpověď je taková, že PES je rozhodující a můžeme podle něj plánovat naší činnost.

Za tuto odpověď jsme rádi, protože potřebujeme jasný a předvídatelný systém. Jelikož PES neřeší přímo volnočasové aktivity dětí a mládeže, jsou pro nás závazná obecná ustanovení. Tj. počet osob, které se potkají (kategorie PES „Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech“) a možnost poskytovat ubytovací služby (kategorie PES „Poskytování ubytovacích služeb“).

V tuto chvíli se nacházíme ve 4. stupni PSA, kde je umožněn styk až 6 osob venku. V blížícím se 3. stupni je již umožněno setkávání až 50 osob venku a 10 osob uvnitř, ubytovací služby jsou navíc poskytovány bez omezení. Zde se tedy již nabízí možnost konat oddílové aktivity venku, případně uvnitř odděleně ve skupinách 10 osob. Ve 3. stupni můžeme tedy vyrazit s dětmi do přírody na oddílové schůzky či jednodenní výpravy nebo zorganizovat putování s přespáním venku.

Pak přichází na řadu otázky, na které neexistuje odpověď ANO/NE. Jednou z nich, která přijde pořadateli akce pro děti na mysl, je situace, kdy vyjedete na víkendovku, dodržíte počet lidí venku. Na noc se ubytujete, protože ubytovací činnost je již možná, a tím překonáte počet osob pro pobyt v místnosti.

Zde bych navázal na předchozí komentáře, které jsme k tomuto měli. Jako vodítko pro rozhodnutí, zda takovou akci udělat nebo ne, bych viděl standard ubytování. Pokud by na místě byly oddělené pokoje a spaní zajištěné po menších skupinách, považoval bych to za běžný ubytovací režim a dle zkušenosti z minulého rozvolňování takovou akci akceptoval. Pokud by se jednalo o společné spaní v tělocvičně nebo třídě, je taková akce v rozporu a konat by se neměla.

Samozřejmě mohou existovat hraniční varianty, kdy pokoje jsou oddělené, ale stravování je například, společné apod.  Zde bude záležet na možnosti stravování rozdělit do skupin menších, popřípadě na dalších regulacích, které budou vydány speciálně pro ubytovací činnost.

Aktuální situaci a stupeň systému PES můžete sledovat na stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes


Aktualizováno 1. 12. 2020

Související článek:

 

Napsal: Soňa Polak